Категорије
Инстаграм

Инстаграм: Декартов квадрат, представља четири …

Декартов квадрат, представља четири основна питања која треба да одговорите сами себи, уколико не можете да донесете неку важну одлуку.
1.шта ће бити ако се то догоди?
2.шта ће бити ако се то НЕ догоди?
3.шта се неће десити, ако се то догоди?
4.шта се неће десити, ако се то НЕ догоди?

Facebook Comments