Категорије
Ауто-мото Живот

Како да проверим да ли имам неплаћене казне

По закону о прекршајима, уколико имате неплаћене казне за одређене прекршаје, нећете бити у могућности да добијете или обновите нека документа, као што су на пример возачка или саобраћајна дозвола.

Стога би корисно било да можете да са сигурношћу проверите да вам нека казна није промакла. Срећом, помоћу портала министарства правде то је лако проверити.

Портал се налази на адреси: https://rnk.sipres.sud.rs/

Регистар неплаћених новчаних казни и других новчаних износа је централизована електронска база у којој се чувају све неплаћене новчане казне, трошкови поступка и други новчани износи који су изречени правноснажном и извршном одлуком прекршајног суда или путем коначног и извршног прекршајног налога.

Сви прекршајни судови су умрежени, а систем је повезан и са осталим органима – Управом за трезор, Управом саобраћајне полиције и Централним регистром обавезног социјалног осигурања.

Такође, чим обавезе измирите, надлежан суд је у обавези да одмах избрише податке, односно упише одговарајућу промену у регистру.

 

Facebook Comments