Категорије
Инстаграм

Инстаграм: Физичка активност и игра …

Физичка активност и игра су изузетно значајни за интелектуални развој деце, и њихово ментално здравље. Велики број истраживања указује на директну повезаност физичке активности и бољег рада мозга.

Facebook Comments